Transurfing Realnosti

Tehnika Transurfinga omogoča, da s svojo usodo upravljate tako, kot si želite sami. Človek se niti zaveda ne, da se mu za želen cilj ni potrebno posebej naprezati, ampak lahko želeno preprosto dobi. Kako je to mogoče?

09.06.2016Odpri novico

Integrirana Osebnost - Tadej Pretner

20

Kvantne metode samorazvoja temeljijo na delu s torzijskim poljem in/ali različnih mentalnih ukazih, pri katerih je najpomembnejše ustrezno usmerjanje fokusa ter spremljanje energijskih sprememb, ki jih posamezen mentalni ukaz sproži. Vedno se manifestira tisto, čemur dajemo energijo in če torej želimo spremembo, moramo biti osredotočeni na njen energijski potek. Delujejo na vseh ravneh, sproščajo blokirano energijo, z nekaterimi tehnikami pa je mogoče izzvati tudi izjemno hitre procese celične obnove.


V kvantnih pristopih samorazvoja se ne sprašujemo po vzrokih pro-blemov, saj jim osredotočenost nanje daje življenjsko energijo. Cilj teh metod je izstop iz polj realnosti, v katerih izgubljamo energijo in vstop v polja, skladna našemu bazičnemu jazu. Da začnemo dejan-sko izkušati novo realnost, pa mora ob tem seveda priti do sprostitve telesnih napetosti, procesiranja bolečinskih teles, aktivacije novih celičnih receptorjev, novih čustvenih odzivov in s tem do sprošča-nja konstruktivnih nevropeptidov. Posledično pride do sprememb v umu oziroma načinu razmišljanja in delovanja v okoliščinah, v kate-rih smo prej izkušali probleme.

  Copyright / Transurfing


Transurfing
Kapele 31a
8258 Kapele
Slovenija